terça-feira, 16 de dezembro de 2014

Raporto pri Zamenhof-tago en Rio-de-Ĵanejro


Reta Informilo de Asocio Esperantista de Rio-de-Ĵanejro
Vidu ĉi tion en via navigilo
 N-ro 5                                                                        16-12-2014
Noto pri la Zamenhofa tago

Hieraŭ, la 15-a de decembro de 2014, Esperanto sukcesis tutnovan fakton omaĝante nian amatan Zamenhof en la Municipa Ĉambro de Rio-de-Ĵanejro. Tio okazis dank' al entrepreno de Márcio Santos, AERĴ-prezidanto, kun la nemalhavebla kunlaboro de la samideano Bentilho Jorge da Silva Filho, kiuj kalkulis je la helpema aprobo de la vereatoro Reimont. La duhora evento komenciĝis je la 10-a kaj 30 kaj kvankam oni ne okupis la galeriojn, oni plenigis la tutan kunsidejon escepte de kelkaj malmultaj seĝoj en la unua vico.

Formis la tablon la vereatoro Reimont kiu ĝin prezidis, lian dekstron okupis Marcio Santos, nia prezidanto, kaj Alexandre Raaymond, estrarano de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. Ĉe la maldekstra flanko sidis Givanildo Ramos Costa, prezidanto de Kultura Kooperativo de Esperantistoj, kaj Fátima Lacerda, kiu reprezentis la estrarano de Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Soriano.

Dum la celebro, ĉiu el ili paroladis pri Esperanto, reliefigante ĝian gravecon en tutmondiĝita planedo; ĝian rolon ĉe la lingva diverseco; la neceson protekti endanĝerigitajn lingvojn, kiel kelkaj indiĝenaj lingvoj en nia lando; la proponon pri frateco kaj egaleco inter ĉiuj homoj; kaj oni finis per Zamenhofa admono, ke la ĉefa deziro estas paco en la Tero.

Belege fermis la eventon Neide Barros kaj Graça Thuler, el Academia Fluminense de Letras, unue deklamante en la portugala la poemon Se há tanta paz..., de Luna Fernandes kaj sekve en Esperanto Se estas paco..., tradukaĵo de Sylla Chaves, deklamita de Neide Barros. Poste, oni ludis la Himnon de Esperanto kaj ĉiuj sekvis al alia ĉambro, kie fotisto de la Domo registris tiun historian momenton.
Nota sobre o dia de Zamenhof

Ontem, dia 15 de dezembro de 2014, o Esperanto conseguiu um fato inédito ao homenagear nosso amado Zamenhof na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Feito realizado graças ao empreendimento de Márcio Santos, presidente da AERJ com a colaboração imprescindível do samideano Bentilho Jorge da Silva Filho que contaram com a aprovação prestimosa do vereador Reimont. O evento de duas horas de duração teve início às 10:30h e embora não se tenha ocupado as galerias, o plenário lotou com exceção de alguns poucos assentos na primeira fileira. A mesa foi composta pelo vereador Reimont que a presidiu, ladeado à direita por Márcio Santos, nosso presidente, e Alexandre Reymond, diretor da Organização Mundial da Juventude Esperantista e pelo lado esquerdo por Givanildo Ramos Costa, presidente da Cooperativa Cultural dos Esperantistas, e de Fátima Lacerda, representando o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Soriano.
Durante a comemoração, cada um desses discursou a respeito do Esperanto, quando se exaltou a sua importância em um mundo globalizado; o seu papel junto à diversidade linguística; a necessidade de se proteger línguas que se encontram à beira da extinção, como é o caso de algumas línguas indígenas em nosso país; a proposta de fraternidade e igualdade entre todos os seres humanos e se fechou com uma exortação de Zamenhof de que o desejo primordial é a paz na Terra.
Encerraram belissimamente Neide de Barros e Graça Thuler, da Academia Fluminense de Letras, declamando primeiro em português Se há tanta paz... de Luna Fernandes e depois em Esperanto Se estas paco..., tradução de Sylla Chaves, declamado por Neide de Barros. Em seguida, foi tocado o hino de Esperanto e todos seguiram para outra sala, onde o fotógrafo da Casa registrou esse momento histórico.
 
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Email
Email
Website
Website
Copyright © 2014 Associação Esperantista do Rio de Janeiro, Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Vi ricevas tiun ĉi mesaĝon ĉar vi abonis tiun bulteneton en nia retpaĝo. Você está recebendo esta mensagem porque você assinou este boletim en nosso site.

Nia adreso estas:
Associação Esperantista do Rio de Janeiro
Rua Teófilo Otoni, 135, sala 302 - Centro
Rio De Janeiro, RJ 20090-080
Brazil

Add us to your address book


malabonu ĉi tiun liston    ĝisdatigu abon-preferojn

Email Marketing Powered by MailChimp

__._,_.___

Posted by: AERJ Esperanto <disvastigo.aerj@gmail.com>
-- 


Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj


ESPERANTO@BRAZILO

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

*

Twitter: @MiaAmiko

Nenhum comentário:

Postar um comentário