sábado, 12 de outubro de 2013

[GRAMATIKERO] PLEJ
PLEJ

Advérbio, que exprime:

1- Grau superlativo  relativo de superioridade (em uma comparação entre mais de dois elementos):
-Vi devus esti la plej feliĉa el ĉiuj viroj. (Você deveria ser o mais feliz de todos os homens.
-  Ŝi estis unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi. (Ela era uma das mais belas meninas, que se podia encontrar)
- El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. (De todos os meus filhos, Ernesto é o mais jovem.)
-Neniam mortas tiu, kiu ekvidis tiun rozon, la plej belan sur la tero. (Nunca morre aquele avistou aquela rosa, a mais bela sobre a Terra.)

2- Grau superlativo absoluto (sem comparação com outros elementos)
    - Plej profunde en la koro li kaŝis sian malĝojon. (Extremamente fundo no coração ele escondia sua tristeza .)
    - La banejo estis aranĝita kun plej belaj tapiŝoj. (O banheiro estava arranjado com tapetes belíssimos.)
      - Ŝin ĉirkaŭis plej malluma nokto. (Uma noite extremamente escura a cercou.)
        - Ni ne havis eĉ la plej malgrandan suspekton, ke li havas ian kaŝitan intencon. (Nós não tínhamos nem mesmo a menor suspeita, que ele tinha uma intenção escondida)
     -  Plejparte la afero temas pri tio. ( Em sua maior parte, o assunto trata sobre isso).
     - Plej plezure! (Com o maior prazer!)


Notoj:
1- Compare:
a)  "Vin mi amas plej multe" com "Vin mi amas la plej multe".
A primeira quer dizer: "Amo-te ao extremo"; a segunda: "É a ti que eu mais amo" (isto é, dentre todos).
b) Tiu nacio havas plej altan kulturon, sed ne la plej altan kulturon— Essa nação é cultíssima, mas não é a mais culta.
2- Quando comparamos apenas dois elementos usamos pli:
- Lakto estas pli nutra, ol vino. (Leite é mais nutritivo que vinho.)
3- "Kiel eble plej" - usa-se esta expressão para mostrar que se fará o má ximo, para atingir o objetivo:
- Ŝi hontis siajn larmojn kaj deziris kaŝi ilin kiel eble plej rapide. (Ela se envergonhava de suas lágrimas e desejava escondê-las o mais rápido possível.)
- La plej grava merito de lingvo internacia konsistus en tio, ke ĝi kiel eble plej facile estu komprenata de la instruistoj. ( O mais importante mérito da língua internacional consistiria nisso, que ela seja, o mais facilmente possível, entendida pelos professores.)
--
Postado por Blogger no GRAMATIKERO em 10/12/2013 06:52:00 AM--Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

Nenhum comentário:

Postar um comentário