segunda-feira, 24 de junho de 2013

BEL Informas n-ro 14/2013


BRAZILA ESPERANTO LIGO
BRAZILA ESPERANTO-LIGO
 
n-ro 14/2013
     
  la 23an de junio 2013   23 de junho de 2013  
       
 
         
 
49-a BKE, Florianopolo, 24-28 januaro 2014
 
49º BKE, Florianópolis, 24-28 de janeiro de 2014
 
         
  La Brazila Esperanto-Ligo (BEL) kaj la Loka Kongresa Komitato (LKK) de la 49-a BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO (49-a BKE) informas, ke kunokazos en la urbo Florianópolis – SC, de la 24-a ĝis la 28-a de januaro 2014 la jenaj kongresoj:

 
  A Liga Brasileira de Esperanto (BEL) e a Comissão Local Organizadora (LKK) do 49º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPERANTO (49º BKE) informam que serão realizados em conjunto na cidade de Florianópolis – SC, de 24 a 28 de janeiro de 2014, os seguintes congressos:  
Florianópolis
  - 49-a BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO (49-a BKE);

- 34-a BRAZILA ESPERANTISTA JUNULARA KONGRESO (34-a BEJK);

- 12-a INFANA KONGRESETO.
  - 49º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPERANTO (49º BKE);

- 34º CONGRESSO DA JUVENTUDE ESPERANTISTA BRASILEIRA (34º BEJK);

- 12º CONGRESSO INFANTIL.
 
Florianópolis
 
kun la komuna temo: ESPERANTO, KIAL NE? – disvastigado kaj instruo de la lingvo.
  com o tema conjunto: ESPERANTO, POR QUE NÃO? – divulgação e ensino da língua.  
Florianópolis
  Kongresejo

La kongresejo estos CASTELMAR HOTEL (castelmarhotel.com.br), ĉe la adreso Rua Felipe Schmidt, 1260 – Centro – Florianópolis – SC – Brasil.
 
Local do congresso

O congresso ocorrerá no CASTELMAR HOTEL (castelmarhotel.com.br), na Rua Felipe Schmidt, 1260 – Centro – Florianópolis – SC – Brasil.
 
Florianópolis
 
Kiel aliĝi al la kongreso

Aliru la paĝon de la Ligo
(www.esperanto.org.br/
49bke)
 kaj sekvu la instrukciojn pri kiel aliĝi.
 
Como realizar sua inscrição

Acesse a página da Liga (www.esperanto.org.br/
49bke) e siga as instruções para inscrição.
 
LKK
S-ro Airton José, S-ro José Sartori, S-no Senilde, S-ro Antonio Felix kaj S-ro Nilton Goes
 
 
Planu vian gastigadon kaj transporton

Amplestur
(www.amplestur.com.br/
eventos)
, la oficiala turismagentejo de la 49-a BKE estas je dispono por helpi al ĉiuj.

Ni atendas vin en Florianópolis!
 
Planeje sua hospedagem e transporte

A Amplestur  (www.amplestur.com.br/
eventos), a agência oficial de turismo do 49º BKE está a disposição para auxiliar a todos.

Aguardamos você em Florianópolis!
 
  Fernando Maia   Fernando Maia  
         
         
  Aliĝu al niaj komunumoj ĉe Facebook kaj Google +   Conecte-se a nossas comunidades no Facebook e Google +  
 
Facebook
 
Google Plus
 
         
 
Você já se refiliou à BEL ?
 
FOTO Libroservo
         
  Novaj titoloj disponeblaj en via BEL@Butiko:   Novos títolos disponíveis na sua BEL@Butiko:  
 
Gramatika ABC mempraktikilo, Brusela bubo, La. Cisko kaj Vinjo,  Flugi kun kakatuoj, Aventuroj de Pinokjo, La. Teorio de la vivantaj procezoj kaj  Novaj interpretoj de malnovaj biologiaj temoj
  Ni dankas vian preferon, kaj atendas la momenton ĝui la plezuron plenumi via(j)n valora(j)n mendo(j)n. Bonan legadon!   Agradecemos sua preferência e aguardamos o prazer de atender o seu valioso pedido. Boas leituras!  
 
Francisco Mattos
 
Francisco Mattos
 
Ni laboru kune!
     
 
Boletim bilíngue da Liga Brasileira de Esperanto
Dulingva bulteno de Brazila Esperanto-Ligo
 
SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902
Telefones: (61) 3226-1298  Fax: (61) 3226-4446
 
Kunlaborantoj: Affonso Soares, Anna Lobo, Bert Schumann, Diego Ribeiro, Emilio Cid, Eurípedes Barbosa, Evandro Avellar, Evandro Caboclo, Fabiano Henrique, Fabio Monteiro, Fabio Santos, Fernando Maia, Francisco Mattos, Joe Bazilio, Luís Guilherme Jardim, Márcio Santos, Paulo Nascentes, Paulo Sérgio Viana, Rafael Zerbetto, Walter Fontes, Wesley Jefferson.
 
Sendu kontribuojn al bel.informas@gmail.com
 
     
 
FOTO Email
 
 
   
   
 
 
 

 Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

Nenhum comentário:

Postar um comentário