domingo, 10 de março de 2013

Passini en FEB (Rio)


---------- Forwarded message ----------
From: Affonso Soares <affonso.bgs@terra.com.br>
Date: 2013/3/10
Subject: [kke-diskutlisto] Passini na FEB-Rio
To: kke-diskutlisto@yahoogrupos.com.br, esperanto-spiritismo@yahoogrupos.com.br, ABEE / BAES Spiritismo <esperantospiritismo4@gmail.com>, Societo Lorenz <editora_lorenz@uol.com.br>, aerjrj@hotmail.com, esperanto.kke@gmail.com, bel@esperanto.org.br
 
Karaj, tre estimataj gesamideanoj,
Pacon kaj sanon!
 
Kun granda ĝojo, mi invitas vin al prelego de Prof. D-ro José Passini pri la temo Evangelio, Spiritismo, Esperanto, okazonta sabaton, la 23-an de Marto, de 9h ĝis 12h, en la sidejo de la Brazila Spiritisma Federacio (BSF), en Rio de Ĵanejro, Avenuo Passos n-ro 30 – Centro. Via bonvena ĉeesto certe havigos prestiĝon al la evento, omaĝos la eminentan prelegonton kaj elmontros la viglecon de nia movado.
 
Ni ankaŭ petas vin pri bonvola utiligo de viaj efikaj komunikiloj por pli larĝa disvastigo de la afero.
 
Kun danko pro via helpo, mi restas amike, frate, samideane via,
 
Affonso Soares

.... Esperanto, mia lingvo, minha língua!

Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org

Nenhum comentário:

Postar um comentário