domingo, 21 de outubro de 2012

Jagelona Universitato - C1 Kurso - KER Diplomo


Para os brasileiros: 

O curso superior online da Universidade de Jagelona, Cracóvia, Polônia conferem o nível superior de Esperanto nível C1 do sistema europeu KERTodas as aulas são em Esperanto, com a excelente professora Maria Majerczak, o preço é muito em conta (195 euros por todo o ano letivo - até Junho 2013, pode-se pagar pelo PayPal com um acréscimo de 5%) e as aulas são dadas pelo Skype, com uso do GoogleDocs. Precisamos no Brasil de professores de nível superior de Esperanto, essa é uma oportunidade impagável, basta ter o nível intermediário (ter lido Vere kaj Fantazie, por exemplo) e um Esperanto falado razoável. Se queremos ser esperantistas para valer, temos que nos dedicar ao estudo da língua. E ter aula na rede de Esperanto em Esperanto é uma situação excepcional.Eblas facile lerni Esperanton, en via hejmo!

 

Nun, esperantistoj povas partopreni diversajn kursojn de Esperanto de la fama Jagelona Universitato en Krakovo, Pollando. 

Jen invito al unu el la plej valoraj por esperantistoj kursoj.

Se vi havas mezgradan konon de Esperanto kaj deziras lerni pli, jen eblo partopreni la baldaŭ komenciĝontan en Interreto superan C1-kurson. Memlernanto ofte ne konscias pri eraroj, kiujn li faras. Lernado gvidata estas komforta - ĝi donas sekurecon kaj eblon ĉiumomente korekti eraron, por ke ĝi ne enradikiĝu en la lingvokono de la lernanto kaj, sekve, ĝenu lian korektan uzadon de la lingvo.


La propono koncernas esperantistojn el Suda, Centra kaj Norda Ameriko, kaj el Eŭropo.


La lernado disvolviĝos plene en Interreto, vive, realtempe, kun parolado, elektronika tabulo k.t.p., sub gvido de kompetenta universitata instruistino, fakulo pri lingvistiko kaj metodiko de lingvoinstruado, Maria Majerczak. Fine de la kurso oni ricevos la KER-Certyfikat (atestilon) de la fama universitato pri E-o.

La lecionoj okazados 1-2-foje semajne, dum unu universitata jaro (du semestroj, ĝis junio 2013). Unu el la lerntagoj estos merkredo (eventuale jaŭdo), komenco de la leciono: 20.45 (la horo en Pollando; bv. kompari kun via loka tempo, ekz. helpe de: http://www.timeanddate.com/worldclock/). La alia tago estos interkonsentita kun la partoprenantoj.


La tuta unujara, 90-hora kurso (+ 30 horoj da propra, gvidata ret-lernado) kostas

por A-landanoj: 387 eŭrojn,

por ceteraj landoj: 194 eŭrojn.

 

A-landoj:  Aŭstralio, Aŭstrio, Belgio, Britio, Danio, Finnlando, Francio, Germanio, Greklando, Hispanio,  Irlando, Islando, Italio, Japanio, Kanado, Luksemburgio,  Nederlando, Norvegio, Nov-Zelando, Svedio, Svislando, Usono.

Valoras aldoni, ke la prezoj por tiuj kursoj estas moderaj. Analogaj prezoj en polaj privataj lingvaj lernejoj kaj en iuj aliaj universitatoj povas esti 2-3-foje pli altaj.

 

Internacieco de la partoprenantaro de niaj kursoj donas eblojn por natura kaj interkultura konversacio dum kaj ekster la lecionoj.

Tiu kurso preparas al la internacia KER-ekzameno je la nivelo C1.


La aliĝperiodo estas plilongigita ĝis la 25-a de oktobro 2012 (poste eblos aliĝi al la grupo, se disponeblos loko). Bv. aliĝi kiel eble plej baldaŭ.

 

 

Informoj, aliĝoj:   esperanto.instruado.jag.univ.pl@gmail.com. Por skribi, bv. klaki la adreson aŭ kopii ĝin.

_____

 


Jagelona Universitato havas ĉiajn eblojn helpi esperantistojn el diversaj landoj lerni la lingvon. Niaj kursoj de E-o estas ĝenerallingvaj, modulaj aŭ specialaj - laŭtemaj.

La kursoj estas utilaj precipe por tiuj, kiuj ne trovas lerneblon en sia loĝloko. Partoprenis ilin jam sukcese kaj ĝoje esperantistoj el diversaj landoj. 


Lernu en mondfama universitato, regule, dum la tuta lerneja jaro, kun instruisto kaj kunlernantoj ...restante en via hejmo, kaj samtempe, ĉiusemajne partoprenu agrablajn renkontiĝojn kun alilandaj esperantistoj!

 

Kun koraj salutoj 

Maria Majerczak

Respondeculino pri Esperanto-instruado en Jagelona Universitato,

E-instruistino


-
Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org
Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

Nenhum comentário:

Postar um comentário