sexta-feira, 28 de setembro de 2012

PROVI - ensaiar, provar, experimentarPROVI - ensaiar, experimentar, provar 

Apliki objekton al ĝia destino, por kontroli, ĉu ĝi taŭgas, ĉu ĝi plaĉas: 
 (Aplicar um objeto ao seu destino para verificar se ele é adequado, se ele agrada:)

Siatempe mi ankaŭ iafoje provis cigaron.
Em seu tempo, às vezes, também experimentei charuto.


2  Elmeti substancon al eksperimento, por taksi ĝian valoron.
Expor uma substância a experimento, para avaliar o seu valor.

Provi vinojn per gustumado.
Experimentar vinhos através do paladar.
Fajro provas la oron, mizero la koron.
O fogo testa o ouro, a miséria o coração. 
Ni ekprenos la armilojn kaj provos nian kuraĝon.
Tomaremos as armas e provaremos nossa coragem.

3 Meti personon en malfacilajn kondiĉojn, por konstati, ĉu ĝi estas tia, kia oni ĝin kredis:
Colocar uma pessoa em condições difíceis para ver se ela seria isso, como se acreditava:

Por vin provi, Dio sendis al vi tiun malfeliĉon.
Para te provar, Deus enviou a ti esse infortúnio. 
Dio provis Abrahamon […] kaj diris: Prenu vian filon...;
Deus testou Abraão [...] e disse: Pegue seu filho...; 
Moseo diris al ili: Kial vi provas la Eternulon?
Moisés disse-lhes: Por que vocês testam o Eterno?


--
Vorto de la Tago - Programo Mia Amiko
Kontribuo de Len
Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org
Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

Nenhum comentário:

Postar um comentário